You Got A Question? Ask    GNOME Community!


Add custom search buttons in Gnome Shell overview

This post was made with an older stylesheet

[caption id="attachment_4548" align="aligncenter" width="640"] Search buttons in overview[/caption]

The search providers (or buttons as we say) are simple xml files which follow the open search specifications, present under “/usr/share/gnome-shell/open-search-providers/”. They follow the following format,

<OpenSearchDescription xmlns=”http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/”>
<ShortName>Name</ShortName>
<Description>Description</Description>
<InputEncoding>UTF-8</InputEncoding>
<Image width=”16″ height=”16″>data:image/x-icon;base64,ImageData</Image>
<Url type=”text/html” method=”GET” template=”http://yoursearchprovider/search?q={searchTerms}”/>
</OpenSearchDescription>

 

You need to replace the following words with the appropriate ones,

Name: This will appear in the overview
Description: A short description
ImageData: It contains the favicon. You can get the data from favicon here.
Provider: It depends on different search engines. To get the URL, you may perform a search in your search engine and then replace your search term with {searchTerms}

Here is one I made for duckduckgo,

<OpenSearchDescription xmlns=”http://a9.com/-/spec/opensearch/1.1/”>
<ShortName>DuckDuckGo</ShortName>
<Description>DuckDuckGo Search</Description>
<InputEncoding>UTF-8</InputEncoding>
<Image width=”16″ height=”16″>data:image/x-icon;base64,AAABAAMAEBAAAAEACABoBQAANgAAACAgAAABAAgAqAgAAJ4FAAAwMAAAAQAIAKgOAABGDgAAKAAAABAAAAAgAAAAAQAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUvgAAFMAAABfDAAAYwQAAGscAAB7KAAAgzAAAIcwAACHNAAAizgAAI9AAACTQAAAnzAAAJtMAACnXABktyAAALtgAAC%2FbAAAx3QAAM%2BAAADbjAAA34wAAOOQAADzYAAA65wAWPdcAADvoAABG1QC6cg0AAFXdAERS0AAAVd8AAF3cAABp5wAAcOUATGziAAB36AAAeugATHLqAF165ABlg%2B0A0qRkAACS7wAAlO8AeI7nAIGX6gCVndwAAKX1AACr9gAAr%2FYAALX4AAC3%2BQCdrvIAALz6AAC9%2BQAAv%2FkAAMD7AADH%2BwAAyvwAAND9ALHB9QAA0vwA5c68AADT%2FgAA1P0AANT%2BAADU%2FwAA1%2F8AANj%2FAADZ%2FwAA3P8AAN3%2FAGrV%2BwAA3%2F8AAOH%2FAMrS9ADs3tYA39zmAOHj8AB%2B6v8A5ur6AKDw%2FwCq8f8A9fDtAPby7wD38vAA6%2FD8APfz8QD69O4A8PP8APL0%2FAD69%2FIA%2B%2FfzAPr39QDd%2Bf8A%2B%2Fn1APb4%2FQD7%2BfgA%2B%2Fr5AOz8%2FgD1%2FP8A%2Bvz%2FAP7%2B%2FQD%2F%2Fv8A%2F%2F%2F%2FAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABpLGhoaGhQHgEAAQEBAQFpGUtoaGhoSw8CAwICAgICAiNQaGhoaC0EBAwgIBsEBAQnWmhoaGgnIjY5PUBHOyUFLWhoaGheR0MdBgYGByQrCEtoaGhoT0I3CQkJCQkJCQlQaGhoaFI%2FQTIzNSoXCgsLWmhoaGhoUUVEQ0RKRDEfDWhoXFxoaGhjZWRILzpJRjhoXBwcWGhoaFtbYg4QIS8waFwcKVhoaF8cHF8REREREWhnXFxoaGhfHClOEhISEhJVU2hoaGhoaF9fNBMTExMTVz5MZmhoaFdMTSYUFBQUFDxhVGhoaGhdPi4VFhYWFhZpVmBoaGhoWSgYGhoaGhppgAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAEAACgAAAAgAAAAQAAAAAEACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFL8AABTAAAEWvAABF74AABbCAAAXwwABGMAAABjDAAAYxAAAGsUAABrGAAAbxgAAG8cAAh3BAAEcxQAAHMgAAR3HAAgewgAAHcoAAB%2FLAAAgzAAFIckAiEYiAAAhzgAAI88AACPQAAAk0AAAJc8AACXSAAUmzQAAJ9IAACfTABAqxwAAKNQAjE0rAAAp1QAAKdYAACrXAAAr2AAGLdMAAC3ZAAAu2wAAL9wAADPVAAAx3QAAMt8AADPgAAA04QAAONQAADnXAAA24wAGN94ACjfdAAA34wAAN%2BQACznbAAA45QAJOeAAFTzUABY81AAAOeYAFj3UAAo74AAAP9YAADrnAAs74AAAPtoABT%2FpAABF2wAARd0AAEbaAABI1gAASdoAEETmAABJ2wAAS98AAFHfAAFV3ABTc2EAWYA%2BAAFa4gAAXd0AAF3hADyeAAABZd4AAWTjADZf5wABZuIAQKETAD2jDwBGZ9gARKEYADhk6wA8pBMAPKUVAK%2BDbABKbN8ATGziAAF15ABTpioAaKE1AEGtJAABfOkAOrIiAH6hRQABgOkAAYLmAAGC5wACgucAXXrkAAGE5wBEr0AAAYToAAGG6gA9s0AAObkuAD20QQA5ui8AaIHhAEe3OABxgeAAAo3sAFasbABshukAOcA5AGmI7gABleoAbovsAAKZ7QCFtmEAAp7vAD7CagCBl%2BoAPsNuAAKo8QACqvIAA6zyAAOs9AACr%2FQAkKfxAGLJlQBfypUAZMqWAAO49QDSuawAc8qaAMPCngADwfgAA8H5AAPE%2BQAEyPsABMr7AATO%2FAAE0PwABND9AATR%2FQAE0v0ACNP9ABvW%2FQDj1MwAMtr9ADvc%2FQDK0vQA59rTAOjb1ADp3tcA6%2BDaAG%2Fl%2FgB15v4A29%2F0AO3k3wDu5eAA4eT3AJDr%2FgDy6%2BcA5uj3APLs6ADj6PsA8%2BzpAObq%2BgDz7uoA8%2B7rANHt%2BgD07usA6e35APbx7wDy9PwA5fr%2FAPv7%2BwD2%2B%2F8A7fz%2FAPz8%2BgDw%2FP8A%2Ffz7APv8%2FgD9%2Ff4A%2BP7%2FAP%2F%2B%2FgD%2B%2Fv8A%2F%2F%2F%2FAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAyMgAAAAAPYyDb4HHx8fHw05dUwAAAAAAAAAAAAAAyMjIAQEBAQFhkYNyXmV3Y2h6dF1TAgEBAQEBAQEBAQEByAQEBAQEBG2Og3JedXxnWYV0XVMDBAQEBAQEBAQEBAQEBQUFBQURhIyDcl5zfGdbhXRdUwYFBQUFBQUFBQUFBQUICAgICDuijYNyXmV3ZE96dF1TBwgICAgICAgICAgICAoKCgoKYbOMg5K%2Fx8esCg5OWFMJCgoKCgoKCgoKCgoKDAwMDAxtusfHx8fHx3gMDAwLDQwMDAwMDAwMDAwMDAwPDw8PEITHx8fHx8fHFQ8PDw8PDw8PDw8PDw8PDw8PDxISEhIgosfHx8fHx8YSEhISEhISEhISEhISEhISEhISExMTEzuzx8fHx8fHrxMTExMTExMTExMTExMTExMTExMUFBQUYbrHx8fHx8epFBQUboiXnJqGVEcUFBQUFBQUFBcXFxdtx8fHx8fHx7YbbJyYj2tigpObnIAXFxcXFxcXGBgYHYTHx8fHx8e7npybcE0wGBgYP1F%2BahgYGBgYGBgaGho6osfHx8fHx6icnIcZGhoaGhoaGhoaGhoaGhoaGhwcHGGzx8fHx8fHp5ycnEgeRjErHBwcHBwcHBwcHBwcISEhbbrHx8fHx8e%2BoZycnJycnJyViVdEISEhISEhISEhIR%2BEx8fHx8fHx8fEraCdnJycnJycnJZxSiEhISEhISMjJ6LHx8fHx8fHx8fHx8fAvcBCVXmUnJyZUiMjIyMjJSU6s8fHx6Wlx8fHx8fHx8fHxyUkJUxpmZuKJSUlJSUmJmG6x8WjIhaqx8fHx8fHtLTHJiYmJkVQZksmJiYmJigobcXHx6QiX6rHx8fHx7AiFrUoKCgoKCgoKCgoKCgoKSmEx8fHx6urx8fHx8fHsiJfeykpKSkpKSkpKSkpKSkqKoTHt8fHx8fHx8fHx8fHubk0KioqKioqKioqKioqKiwsbcemx8fHx8fHx8fHwcfHuCwsLCwsLCwsLCwsLCwsLi43s8eQkJ%2FHx8fHx8eukJA5Li4uLi4uLi4uLi4uLi4uLi2Ex8fHx8fHx8fHx8fHfy4uLi4uLi4uLi4uLi4uLi8vLzOzx8fHx8fHx8fHx4svLy8vLy8vLy8vLy8vLy8vMjIyMkGEvMfHx8fHx7FWMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjI2NjY2MjI%2BdrPHx8d9NTY2NjY2NjY2NjY2NjY2NjY2Njg4NlrHx8fHx8fGSTg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4ODg4yEBAPGDHx8fCXEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQEBAQMjIyENDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0PIyMAAAAOAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAHAAAADKAAAADAAAABgAAAAAQAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARwQAAE8IAABXEAAAXxQAAGcYAARvHAAAfwAAAHsoAFSucAIdGHgAAIs0Ai0kjAAAlzwAHJc8AID59AAAo0gCPTSgAACnTACQ8lwAYMsgAADDaAAI01AA%2BWkgAADTeABU4zgAEM%2BYAl1o3AAg52QAANukAADfqAAA65AA5Y0cAAEDYABc%2B3QAARtYANEPPAJ1lQgA6eSUAGUbeAAFK2wAVRucAMknWAAJQ2gA8hBkANoQfAB9M5QAXTeYANo0FAABT3gAmUeEAVoMvAEaYAAAAXeIASJIcAABg3gA9WeEAPZ4AADefBACneGMAA2TiAAFn3gAwX%2BoAU4ZkADqiDwAAauIArH9hAKx9aABWZtYAW4pfAFJp2gAAcOIAX2raAEOkJABJoi4AXKErAEtt4ABGpykANa0bAElu6gA6qiYAaXLbAAZ66ABFricAPq4tAFZ24wBseNoAeaVCALiPdwBtedsANrgeAF955gBBsjIAY6dMAFx86gBYfu0AAIjrAD61RwBCuzMAZILpAAKM6QCipWMAYrZCAL%2BbhwA3wjQAaIbuADy6UABrifEAAJXtAHCL6wBZtmgATLduAG2O8AACnO8APMFkAIuW4wCltXMAq7J%2BAIKX6AB9mOsAyamaAImb5AA5xXMAi6DjAACq9ACsuYgAT8iDAAaw8wBBzIIAjqbyAACz9wCVqu0AmK3xAJ%2Bu8AClru4AC8P2AKa48wAAx%2FwAAMv5ALvQtgAJz%2F4AAND%2FALPB9QDDzscAANP8AMDF7QAQ1PwAwsz3ACna%2FAC9zfoANtv8AObYzACr4sYA6NrOAMvS8wCu5M8ATuD%2FAGDi%2FwCy59MAaOP%2FANPn1ABp5vwA5eHjAOzk2wDU3vgAwurYAIHq%2FADr6t0Akev%2FAObm8wDh5vYA9e3kAOTq%2BgDz8OsAsPH%2FAOjt%2FQC38v8A6u%2F%2FAN327QDx8f4A%2BPT2AM73%2FgDz9foA%2B%2FjzAPX2%2FAD8%2BfQA3fr8AP369QD4%2Bv8A%2Bv37AP%2F%2B%2BAD8%2F%2F4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAC%2FvwAAAAAAAAAAAAAAAAF2obO9vr6%2Bvr6%2Bvr28RwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAv7%2B%2FAAYAAAAAAAAAAAABAgGZfW18vr6%2Bvr6%2Bvr6pAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAGAL8BAQEBQ5Cyvru%2Bvb1QAxiff3FgSWS%2Bvr6%2Bvr5HAggWDgETvb67vr2%2BvrWQQwEGAQEBAQFyvlUTAAEBAQEAAUukfXFgTzhMYFJKc44%2BST9IKwEBAQEBAQEBAQFVvnIBAQEBAUO%2BIwEBAQEAAQEBAVSdf3FgT0hnZ1lNSHlpWz85LwEBAQEBAQEBAQEBI7tDAQECApBYAgICAgICAgICAnWaf3FgUjhnZ2FPP31pUzhILwICAgICAgICAgICAliQAgICArUCAgICAgICAgICApmaf3FgTzlnZ1lNSHlpUzg5LwICAgICAgICAgICAgK1AgICAr0CAgICAgICAgICS6mXf3FgTzNWZVtPMm5pWz9ILAICAgICAgICAgICAgK7AgICAr4CAgICAgICAgICVLWXf3FcdL6%2Bvr6FBAJEUzg4JQICAgICAgICAgICAgK9AgICArsCAgICAgICAgICdb6xiqa%2Bvr6%2BvrMpCgICEjU4HwICAgICAgICAgICAgK7AgIDA74DAwMDAwMDAwMDmb6%2Bvr6%2Bvr6%2BvrAKAwMDAwMSAwMDAwMDAwMDAwMDAwO%2BAwMDA7sDAwMDAwMDAwMDqb6%2Bvr6%2Bvr6%2BvoUDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwO9AwMFBb4FBQUFBQUFBQVLtb6%2Bvr6%2Bvr6%2BvkUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQW%2BBQUFBbsFBQUFBQUFBQVavr6%2Bvr6%2Bvr6%2BvikFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQW9BQUHB7sHBwcHBwcHBwd1vr6%2Bvr6%2Bvr6%2BvgcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwe%2BBwcHB70HBwcHBwcHBweZvr6%2Bvr6%2Bvr6%2BvgcHBwciUXuIj4%2BPhmsqBwcHBwcHBwe%2BBwcKCr4MCgoKCgoKCgqrvr6%2Bvr6%2Bvr6%2BvgoKY4uRj5GRkYyPi4uRiDYKCgoKCgq7CgoKCr4MCgoKCgoKCku1vr6%2Bvr6%2Bvr6%2Br4aPi4twOycgIjBAcIaLj488CgoKCgq9CgoKCr4KCgoKCgoKClS%2Bvr6%2Bvr6%2Bvr60kYyMiyoKCgoKCgoKCgoVKkYVCgoKCgq9CgoMDLsMDAwMDAwMDHW%2Bvr6%2Bvr6%2BvrubjI%2BRYw0KCgoKCgoMCgwMDAwMDAwMCgy%2BCgwMDL4MDAwMDAwMDJm%2Bvr6%2Bvr6%2Bvr2Tj4%2BPiBUMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAy9DwwMDL4MDAwMDAwMIam%2Bvr6%2Bvr6%2Bvrugi4%2BMj4uIi4yIflEgDAwMDAwMDAwMDAy8DAwMDL4MDAwMDAwMS7W%2Bvr6%2Bvr6%2Bvr6%2BnpGLj4yPj4%2BPj4%2BPiF8gDAwMDAwMDAy%2BDAwPDL0PDwwPDA8PWr6%2Bvr6%2Bvr6%2Bvr6%2Bvq2Tj4%2BLj4yPj5GLj4%2BPgTsPDA8MDwy9DA8PD74PDw8PDw8Pdb6%2Bvr6%2Bvr6%2Bvr6%2Bvr67ua2npZyVjI%2BLkY%2BRj4%2BINA8PDw%2B%2BDw8PD70PDw8PDw8Pmb6%2Bvr6%2Bvr6%2Bvr6%2Bvr69vr6%2Bvr69VCpffoyLjI%2BJj4EPDw%2B%2BDw8PD70PDw8PDw8Pq76%2BvqEaGqq%2Bvr6%2Bvr6%2Bvr68vr6%2BNxEPDw82e5GMiVEPDw%2B%2BDw8REbwRERERERFLtb6%2BvgsQCzq%2Bvr6%2Bvr6%2BvpYaGqy7ERERERERERERERERERG9EREUEb4RFBEUERRdvr6%2BvhAQoma%2Bvr6%2Bvr6%2BvgkaCTq%2BFBEUERQRFBEUERQRFBG%2BERQUFL4UFBQUFBR1vr6%2BvqpBQra%2Bvr6%2Bvr6%2BuxAQoWa%2BFBQUFBQUFBQUFBQUFBS9FBQUFL4UFBQUFBR2vr6%2Bvr6%2Bvr6%2Bvr6%2Bvr6%2BvqpCQrayFBQUFBQUFBQUFBQUFBS%2BFBQUFL4UFBQUFBRivr6qvr6%2Bvr6%2Bvr6%2Bvr6%2Bvr6%2Bvr6CFBQUFBQUFBQUFBQUFBS9FBQXFL4UFxQXFBdLvrNXvr6%2Bvr6%2Bvr6%2Bvr6%2Bvr6%2Bvr4UFxQXFBcUFxQXFBcUFxS%2BFBcUF74XFBcUFxQXvr62JFd3s72%2Bvr6%2Bvr67rLO7mKgXFBcUFxQXFBcUFxQXFBe%2BFxQXF74XFxcXFxcXrr6%2Bvrq9vr6%2Bvr6%2Bvr6%2BuCRXljEXFxcXFxcXFxcXFxcXFxe%2BFxcXF74XFxcXFxcXhL2%2Bvr6%2Bvr6%2Bvr6%2Bvr6%2Bvb69gxcXFxcXFxcXFxcXFxcXFxe%2BFxcXF74XFxcXFxcXG667vr6%2Bvr6%2Bvr6%2Bvr6%2BvrupFxcXFxcXFxcXFxcXFxcXFxe%2BFxcXHr4eFx4XHhceFx68vb6%2Bvr6%2Bvr6%2Bvr69vrUXHhceFx4XHhceFx4XHhceFx6%2BHhceF74XHhceFx4XHhceeLu9vb6%2Bvr6%2Bvb6zhxceFx4XHhceFx4XHhceFx4XHhe%2BFx4eHr4eHh4eHh4eHh4eHhctXZm%2Bvr6%2BsGIeHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh69Hh4eHr0eHh4eHh4eHmJsdoKNo7u%2Bvr61LR4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh4eHh69Hh4eHLUcHhweHB4cG6u8vr6%2Bvr6%2BvoMeHB4cHhweHB4cHhweHB4cHhweHB4cHhy1HB4cHpJqHB4cHhweHCaZvr6%2Bvr2DLhwcHhweHB4cHhweHB4cHhweHB4cHhweHGqSHhwcHF6%2BPRwcHBwcHlR6hINoTigZGRwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcPb5eHBwcHByAvW8cHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBxvvYAcHBwcHBwcXpS3vr6%2Bvr6%2Bvr6%2Bvr6%2Bvr6%2Bvr6%2Bvr6%2Bvr6%2Bvr6%2Bvr6%2Bvr6%2BvreUXhwcHBy%2FHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHBwcHL%2B%2Fvx0dHR0dHR0dHR0dHR0dHR0dHR0dHR0dHR0dHR0dHR0dHR0dHR0dHR0dHR0dv7%2FAAAAAAAMAAIAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAIAAAAAAAQAAwAAAAAADAAA%3D</Image>
<Url type=”text/html” method=”GET” template=”http://duckduckgo.com/?q={searchTerms}”/>
</OpenSearchDescription>

 

After changing necessary parts, you can save the file with an extension .xml and place it in “/usr/share/gnome-shell/open-search-providers/” (you will need root permissions). Then you need to restart Gnome shell (“Alt+F2”, enter “r” and press enter). Now the button will appear in the overview. Simple :D

[caption id="attachment_4574" align="aligncenter" width="720"] Search with DuckDuckGo[/caption]

If you have any difficulties or suggestions, feel free to comment.

I’ve also made some more XML files which you can try right away :D

More search providers


 
  We can't watch comments unless G+ provides an API or if you send a notification, e.g +World Of Gnome
     Sometimes is better to place your questions on GNOME Community
 • ScionicSpectre

  Awesome.

 • http://www.facebook.com/profile.php?id=100002633224560 Moez Bouhlel

  well, your tutos seem very awsone and simple to learn by beginners like me, i’m waiting for more tuto :) just keep the same way you write

 • gimbar

  After adding DuckDuckGo there aren’t any search engines any more. If I delete duckduckgo.xml and reload everything works fine.
  Any suggestions?